EEG POLISOMNOGRAFIJA KAO ZNAČAJNA DIJAGNOSTIČKA I PROGNOSTIČKA METODA ZA PROCJENU OŠTEĆENJA MOZGA U NOVOROĐENČADI I DOJENČADI

Other literature type Croatian OPEN
Paškov Dugandžija, Gordana;
(2008)
  • Publisher: Children's Hospital Zagreb
  • Journal: Paediatria Croatica,volume 52,issue 3 (issn: 1330-1403, eissn: 1846-405X)

EEG polisomnografija je značajna metoda za dijagnozu i prognozu oštećenja mozga u nedonošene i donošene novorođenčadi i dojenčadi. Sadrži slijedeće elemente: EEG(elektroencefalografija), EOG( elektrookulografija) , EMG( elektromiografija), EKG (elektrokardiografija), re... View more
Share - Bookmark