publication . Other literature type . 2017

Brief Chronological Overview of Mapping Bosnian and Herzegovinian Territories

Ključanin, Slobodanka;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2017 Journal: Geodetski list, volume 71 (94), issue 4 (issn: 0016-710X, eissn: 1849-0611, Copyright policy)
  • Publisher: Croatian geodetic society
Abstract
Teritorij današnje Bosne i Hercegovine, povijesno gledano, bio je dio raznih imperija, kao i komunističke države Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Postoji vrlo malo istraživanja vezano za kartografski prikaz teritorija Bosne i Hercegovine kroz povijest. Međutim, nedavno se sve više pažnje posvećuje toj temi. Članak je izrađen na temelju neovisnog dugogodišnjeg istraživanja autorice, koja je bila motivirana nedostatkom literature u tom području. Stoga će se u radu dati kratak pregled kartografije ovog područja do 1992. godine, kada je započeo rat u Bosni i Hercegovini. Također, prikazat će se povijesna vremenska linija vizualiziranja teritorija Bo...
Subjects
free text keywords: cartography; map; topographic map; distribution of maps, kartografija; karta; topografska karta; distribucija karata
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue