Odabir optimalne prostorne rezolucije fotogrametrijskih digitalnih modela površine za primjenu u šumarstvu – primjer s područja nizinskih šuma hrasta lužnjaka

Other literature type Croatian OPEN
Balenović, Ivan; Marjanović, Hrvoje;
(2016)
  • Publisher: Forestry faculty of University of Zagreb
  • Journal: Nova mehanizacija šumarstva : Časopis za teoriju i praksu šumarskoga inženjerstva, volume 37, issue 1 (issn: 1845-8815)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: digitalni model površine (DSM); digitalna fotogrametrija; aerosnimke; slikovna korelacija; inventura šuma

Posljednjih godina digitalna aerofotogrametrija počinje se primjenjivati kao alternativna metoda zračnomu laserskomu skeniranju u trodimenzionalnom modeliranju šumskih površina, poglavito u izradi digitalnih modela površine (DSM-ova). Za potrebe inventure šuma DSM se ug... View more
Share - Bookmark