Interna kontaminacija medicinski značajnim radionuklidima

Other literature type Croatian OPEN
Duraković, A.;
(1986)

Sve češća primjena radioaktivnih izotopa u industriji, znanosti i medicini i mogućnost kontaminacije biosfere produktima nuklearne fisije iz radioaktivnih padavina kao rezultat nuklearnih pokusa predmet su zanimanja medicinskih stručnjaka. Među opasnosti koje prijete od... View more
Share - Bookmark