publication . Other literature type . 2017

USPOREDNA ANALIZA VELIKIH VODA PROVEDENA UOBIČAJENIM METODAMA I METODOM GEMORFOLOŠKOG TRENUTNOG JEDINIČNOG HIDROGRAMA PRIMJENOM EBA4SUB PROGRAMA

Mulaomerović–Šeta, Ajla; Prskalo, Gordan; Lozančić, Željko; Petroselli, Andrea; Bakalović, Amina;
Open Access Croatian
  • Published: 01 Jan 2017 Journal: e-Zbornik : ELEKTRONIČKI ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA, volume 7, issue 14 (eissn: 2232-9080, Copyright policy)
  • Publisher: Faculty of Civil Engineering, University of Mostar
Abstract
Problem određivanja hidrograma velikih voda jedan je od temeljnih problema u hidrotehničkoj praksi. Za definiranje hidrograma, odnosno njegovog vrha (pika), uobičajeno se koriste statističke metode godišnjih ekstrema i pikova, za koje je nužno raspolagati povijesnim podacima o protoku, zatim empirijski izrazi, te hidrološki modeli. U radu je prikazana primjena hidrološkog modela EBA4SUB (Event-Based Approach for Small Ungauged Basins) namijenjenog za definiranje hidrograma otjecanja na neizučenim slivovima. Rezultati velikih voda rijeke Bistrice (pritoke rijeke Vrbas) dobiveni ovim modelom usporedit će se s razultatima empirijskih metoda. Kvalitet procijenjenih ...
Subjects
free text keywords: velike vode; geomorfološki trenutni jedinični hidrogram; statističke metode; empirijske metode
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue