The Impact of Migration on Objective Living Conditions of Juvenile Delinquents’ Families

Other literature type Croatian OPEN
Vujović, Tatjana;
(2015)
 • Publisher: Institute for social research in Zagreb
 • Journal: Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja,volume 53,issue 1 (201) (issn: 1846-5226, eissn: 1849-0387)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: family migration; socio-pathological issues; objective and subjective living conditions; anti-social behaviour; aggression | migracije obitelji; socio-patološke pojave; objektivni i subjektivni uvjeti života; antisocijalno ponašanje; agresija

Intenzivno doseljavanje seoskog stanovništva u gradovima Crne Gore tokom druge polovine 20. vijeka, neravnomjeran razmještaj, problemi u adaptaciji, loši stambeni uvjeti, nezaposlenost kao i evidentna ispoljavanja ekonomske, socijalne i moralne krize imali su z... View more
 • References (27)
  27 references, page 1 of 3

  1. Amato, P. R. and Keith, B. (1991). Parental divorce and the well-being of children: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 110, 26-46.

  2. Ajduković, M. i Delale, A. (1999). Stil odgoja u obitelji kao činitelj rizika i zaštite u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži, u: Rizični i i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži. Povjerenstvo vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju.

  3. Angenendt, S. (ur.) (1999). Asylum and Migration Policies in the European Union. Berlin: DGAP.

  4. Bakić, R.; Mijanović, D. i Doderović, M (1999). Demografska kretanja. Podgorica: Crnogorska Akademija nauka i umjetnosti.

  5. Bošković, M. (2006). Kriminologija. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu.

  6. Cloward, R. A. and Ohlin, L. E. (1961). Delinquency and Opportunity: A Theory of Delinquent Gangs. New York: The Free Press.

  7. Cajner Mraović, I. (1995). Poremećaji u ponašanju i obiteljske prilike maloljetnih počinitelja nasilničkih i nenasilničkih krivičnih djela. Zagreb: Visoka policijska škola MUP-a RH i fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu.

  8. Cajner Mraović, I. i Šućur Z. (1997). Razlike u socijalnoekonomskom statusu, tijeku školovanja i obiteljskoj patologiji maloljetnih delinkvenata s obzirom na migratornost njihovih obitelji. Hrvatska Revija za rehabilitacijska istraživanja, 33 (1): 1-12.

  9. Ignjatović, Đ. (2007). Kriminologija. Beograd: Službeni Glasnik.

  10. Jašović, Ž. (1991). Kriminologija maloljetničke delinkvencije. Beograd: Naučna knjiga.

 • Metrics
Share - Bookmark