Generalizacija i vizualizacija topografskih karata krupnih mjerila zasnovana na novoj metodologiji

Other literature type English OPEN
Dinar, Ilma; Ključanin, Slobodanka; Poslončec-Petrić, Vesna;
(2015)
 • Publisher: Croatian geodetic society
 • Journal: Geodetski list,volume 69 (92),issue 3 (issn: 0016-710X)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: basic topographic map; topographic data model; generalization; visualization | osnovna topografska karta; topografski model podataka; generalizacija; vizualizacija

Integriranje prostornih podataka iz različitih izvora rezultira vizualizacijom kao posljednjim korakom u izradi digitalnih osnovnih topografskih karata. Izvornici koji su korišteni za vizualizaciju jesu postojeća Baza podataka katastra nekretnina, ortofoto planovi i dig... View more
 • References (8)

  Cecconi, A. (2003): Integration of Cartographic Generalization and Multi-Scale Databases for Enhanced Web Mapping, PhD Thesis, University of Zurich, Zurich.

  DGU (2011): Zbirka kartografskih znakova, Državna geodetska uprava, Zagreb,

  Dinar, I. (2014): Izrada osnovne topografske karte M 1:5000, diplomski rad, Građevinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo.

  ESRI (1996): Automation of Map Generalization: The Cutting-Edge Technology, http://downloads.esri.com/support/whitepapers/ao_/mapgen.pdf.

  Frančula, N. (2004): Digitalna kartografija, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

  Jezdić, K., Tutić, D., (2013): WebGen-WPS - Web-servis za kartografsku generalizaciju, Kartografija i Geoinformacije, 12, 19, 160-165.

  Ključanin, S., Poslončec-Petrić, V., Ponjavić, M., Karabegović, A., Landek, I., (2014): Strategija razvoja službene kartografije FB&H, rukopis, Geometrika d.o.o., Grude, Bosna i Hercegovina.

  Zdjelar, D. (1992): Prilog istraživanju izrade i primjene krupno razmjernih karata sa aspekta stanja i razvoja kartografije u Bosni i Hercegovini, disertacija, Građevinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo.

 • Related Organizations (3)
 • Metrics
Share - Bookmark