Средбата на Човекот со Соларис (кон Соларис од Станислав Лем)

Other literature type Macedonian OPEN
Ismajloska, Mersiha;
(2015)
 • Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
 • Journal: Filološke studije,volume 13,issue 2 (eissn: 1857-6060)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: Станислав Лем; Соларис; фантазија; научна-фантастика; несвесно; архетип; сон; меморија; контакт

Планетата Соларис, преку својот океан, има капацитет да ги извлече најсилните записи од мозоците на екипажот, а тие записи најмногу се врзани со емоции на тага, болка, уживање. Од нив го создава нивниот партнер/противник кој ги преиспитува не само нивните туку и своите ... View more
 • References (6)

  Jung. Gustav Carl. 1984. O psihologij nesvesnog. Matica Srpska: Novi Sad Капушевска-Дракулевска. Лидија. 1998. Во лавиринтите на фантастиката. Магор: Скопје. 2006. Маргарита по трагите на Мајсторот. Магор: Скопје.

  Lakan. Žak. 1993. Spisi (izbor). Biblioteka danasni svet: Beograd. 2007. Lacan, Jacques. Écrits. New York London, W.W. Norton & Company.

  Мојсиева-Гушева. Јасмина. Сонот или од другата страна на реалноста. Електронско списание LiterNet: http://liternet.bg/publish15/ja_mojsieva-gu sheva/sonot.htm

  Sagan. Carl. 1997. Contact. Pocket: New York.

  Fromm. Erih.1989. Anatomija ljudske destruktivnosti. Zagreb, NAPRIJED Шницлер, Артур.2002. Новела за сонот. Скопје: Темплум.

  (grupa autorа). 2011. Žak Lakan i izazov psihoanalize. QT časopis za kvir teoriju i kulturu: Beograd.

 • Metrics
Share - Bookmark