publication . Other literature type . 2013

CARBOXYTHERAPY – SUPPORTIVE THERAPY IN CHRONIC WOUND TREATMENT

SINOŽIĆ, TAMARA; KOVAČEVIĆ, JADRANKA;
Open Access Croatian
  • Published: 01 Jan 2013 Journal: Acta medica Croatica, volume 67, issue Suplement 1 (issn: 1330-0164, eissn: 1848-8897, Copyright policy)
  • Publisher: Academy of Medical Sciences of Croatia
Abstract
Karboksiterapija je potporna metoda liječenja kroničnih rana koja se provodi kutanim ili supkutanim ubrizgavanjem medicinskog ugljičnog dioksida (Co2). osnovni princip djelovanja ubrizganog plina Co2 je korekcija tkivne hipoksije temeljem bohrovog efekta. Djelujući na endotelne faktore rasta potiče neoangiogenezu te stimulirajući fibroblaste na sintezu kolagena što sve zajedno dovodi do boljeg zacjeljivanja rana. brojna su područja primjene karboksiterapije - od liječenja kroničnih rana, bolesti perifernih vena i arterija te dermatoloških bolesti do primjene u estetskoj medicini. Minimalno je invazivna, dobro je podnošljiva, ekonomski prihvatljiva, provediva u a...
Subjects
free text keywords: karboksiterapija; kronične rane; holistički pristup, carboxytherapy; chronic wound; holistic approach

2. Lipozenčić J, Marinović-Kulišić S. Etiologija i patogeneza potkoljeničnog vrijeda. Acta Med Croatica 2009; 63 (Supl. 4): 9-11.

3. Guyton A.C. Medicinska fiziologija. Zagreb: Medicinska naklada, 1999, 444-53.

4. Varlaro V, Manzo G, Mugnaini F i sur. Carboxytherapy: effects on microcirculation and its use in the treatment of severe lymphedema. Acta Phlebol 2007; 8: 79-91.

5. Brandi C, D Aniello C, Grimaldi L i sur. Carbon Dioxide Therapy in the Treatment of Localized Adiposities: Clinical Study and Histopathological Correlations. J Aesthetic Plastic Surg 2001; 25: 170-4.

6. Brandi C, Grimaldi L,Nisi G i sur. The Role of Carbon Dioxide Therapy in the Treatment of Chronic Wounds. In Vivo 2010; 24: 223-6.

7. Carbossiterapia Italiana S.r.l. Protocols for Carboxytherapy.

8. Bergman-Marković B, Blažeković-Milanović S, Katić M i sur. Osoba sa šećernom bolesti u ordinaciji obiteljskog liječnika, Zagreb, 2011.

9. Majnarić-Trtica Lj. Dijagnostički kriteriji (predijabetes) - algoritam, minimum obrade. U: Bolesnik sa šećernom bolesti u obiteljskoj medicini danas. Zbornik radova Drugog kongresa Društva nastavnika opće/obiteljske medicine. Zagreb, 2011, 57-69.

10. Huljev D. Patofiziologija cijeljenja rane. Bilten HUR-a 2013.1. Dostupno na URL adresi: http://www.huzr.hr/ Data/bilten/1-2013.pdf. Datum pristupa informaciji: 25. lipnja 2013.

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue