Bernstein Algorithm for Vertical Normalization to 3NF Using Synthesis

Other literature type Croatian OPEN
Varga, Matija (2013)
 • Publisher: Economic Journal
 • Journal: Ekonomski vjesnik : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues (issn: 0353-359X, vol: XXVI)
 • Subject: funkcijska zavisnost; relacijska shema; normalizacija; normalizacija sintezom; dekompozicija; Bernsteinov algoritam; gubitak informacija | functional dependency; relation schema; normalization; normalization using synthesis; decomposition; Bernstein algorithm; loss of information

Ovim radom se prikazuje korištenje Bernsteinovog algoritma za vertikalnu 3NF normalizaciju sintezom. Cilj ovog rada je ponuditi algoritam za normalizaciju baze podataka te prikazati skup koraka koji vode na svođenje redundantnosti na najmanju moguću mjeru u cilju povećanja učinkovitosti rada s bazom podataka te navesti testove i algoritme za ispitivanje i dokazivanje reverzibilnosti (tj. dokazivanje da tijekom normalizacije nije došlo do gubitka informacije). U radu su prikazani primjeri kroz korake Bernsteinovog algoritma za vertikalnu 3NF normalizaciju sintezom te su predloženi test i algoritam za dokazivanje reverzibilnosti dekompozicije. Svrha ovog rada je također objasniti da su razlozi uvođenja normalnih formi: brže pretraživanje podataka, eliminacija redundancije i eliminacija anomalije brisanja, upisivanja i modifikacije te objasniti nastanak anomalija na temelju primjera.
 • References (6)

  miranje1.pdf. (13.7.2012.). 2 Varga Mladen, Upravljanje podacima, Element, 1. Izdanje.

  Zagreb, 2012.g.

  12 Dekompozicija je postupak raščlanjivanja, razgradnje, razdi-

  imati minimalno barem dva djeteta. F B. G':AB D, AF CE, D F, F O. FG'+=F, 13 Skočir, Z.; Matasić, I.; Vrdoljak, B. Organizacija obrade B ⊆ FG+ pa atribut B nije suvišan. Dakle dobili pZoagdraetbakua,.2I0z0d7..1g..Mster.rk4u8r. A.B.D. ; FER, Udžbenik Sveučilišta u smo da je desno reducirani pokrivač od polaznog 14 Slavko Tkalac, Relacijski model podataka, DRIP, Biblioteka skupa skup G:AB D, AF CE, D F, F B. informacijsko društvo 11, Zagreb,1993.g. str. 133. 1. Mateljan Vladimir, URL: seminar.foi.hr/mateljan_12_09.pps (13.7.2012.). 2. Skočir, Z.; Matasić, I.; Vrdoljak, B. Organizacija obrade podataka. Izd. 1. Merkur A.B.D. ; FER, Udžbenik

  Sveučilišta u Zagrebu, 2007.g. 3. Tkalac Slavko, Relacijski model podataka, DRIP, Biblioteka informacijsko društvo 11, Zagreb, 1993.g. 4. Tkalac Slavko, Relacijski model podataka, Informator, Informatička biblioteka, Zagreb, 1988.g. 5. Varga Mladen, Upravljanje podacima, Element, 1. Izdanje. Zagreb, 2012.g. 6. Algoritmi i programiranje računala. URL: http://informatika.efos.hr/wp-content/uploads/2012/04/

  P3_Algoritmi-i-Programiranje1.pdf. (13.7.2012.).

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark