UTJECAJ RAZLIČITIH KRMIVA NA ABIOTIČKE PARAMETRE VODE U UZGOJU ŠARANSKIH MLADUNACA

Other literature type Croatian OPEN
Bogut, Ivan; Opačak, Andelko; Stević, Ivan;
(1992)

Istraživanja utjecaja različitih krmiva na abiotičke parametre vode provedena su u devet ribnjaka ribnjačarstva Koprivna. U svaki ribnjak nasađena su 1, 3 milijuna ličinaka šarana, a podrašćivanje je trajalo 25 dana. U postupku 1. ličinke i mladunci su hranjeni startero... View more
Share - Bookmark