Business ethics

Other literature type Croatian OPEN
Bozanić, Anton;
(1998)

O etici poslovanja i poduzetništva ili gospodarstva i poduzetništva, opće poznatoj kao "business ethics", mnogo se danas raspravlja i piše, posebno u visoko razvijenijim zemljama, ali i svim ostalim koje žele uhvatiti korak sa svjetskim tržištem i vrlo dinamičnim iz... View more
 • References (6)

  9 Velasquez, nav. dj., str. 35-38.

  10 Isto, 43-48. O istom pitanju vidi. Baloban, nav. dj., str. 28-29.

  11 Vidi. A. Carroll, Business and Societu: Ethics and Stakeholder Management, Concinnati, OH, 1989., str. 30-33. Sama socijalna odgovornost ostvaruje se na više sektora, na ekonomskom, zakonskom, na čisto etičkom i dobrovoljnom. Pod zadnjim, dobrovoljnim, mislimo na darivanje u karitativne ili u razne slične dobrotvorne svrhe.

  12 Više o ovom pitanju može se naći u: D. J. Fritzsche, Business Ethics: A Global and Managerial Perspective, The McGraw-Hill: New York, 1997., str. 86-87.

  Podaci iz: Velasquez, nav. dj., str. 14.

  O. Williams & J. Houck, Full Value: Cases in Christian Business Ethics, New York: Harper & Row, 1978., 44.

 • Metrics
Share - Bookmark