publication . Other literature type . 2005

Difuzijski modeli u marketingu: kako modelirati efekt egzogenih varijabli?

Radas, Sonja;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2005 Journal: Privredna kretanja i ekonomska politika, volume 15, issue 105 (issn: 1330-187X, eissn: 1847-7860, Copyright policy)
  • Publisher: The Institute of Economics and Ministry of Finance of the Republic of Croatia
Abstract
U marketingu se difuzijski modeli tradicionalno koriste za modeliranje dinamike životnog ciklusa proizvoda, za predviđanje potražnje za novim proizvodom te kao pomoć pri donošenju odluka u vezi s uvođenjem proizvoda na tržište. Od kada su se počeli koristiti u marketingu, difuzijski su modeli postali vrlo kompleksni. Ta je složenost posljedica potrebe da se poveća prognostička sposobnost modela i da se oni što više prilagode potrebama menadžera. Vezano s time, jedan od izazova u difuzijskom modeliranju jest inkorporiranje marketinških varijabli. Ovaj članak nudi okvir unutar kojeg se mogu sistematizirati difuzijski modeli u marketingu, pri čemu se poseban naglas...
Subjects
free text keywords: difuzija inovacija; difuzijski modeli, diffusion of innovations; diffusion models
Any information missing or wrong?Report an Issue