Difuzijski modeli u marketingu: kako modelirati efekt egzogenih varijabli?

Other literature type Croatian OPEN
Radas, Sonja;
(2006)
  • Publisher: The Institute of Economics and Ministry of Finance of the Republic of Croatia
  • Journal: Privredna kretanja i ekonomska politika,volume 15,issue 105 (issn: 1330-187X, eissn: 1847-7860)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: difuzija inovacija; difuzijski modeli | diffusion of innovations; diffusion models

U marketingu se difuzijski modeli tradicionalno koriste za modeliranje dinamike životnog ciklusa proizvoda, za predviđanje potražnje za novim proizvodom te kao pomoć pri donošenju odluka u vezi s uvođenjem proizvoda na tržište. Od kada su se počeli koristiti u marketing... View more
Share - Bookmark