Disharmony between paleontology and molecular biology

Other literature type Croatian OPEN
Kokić, Tonći;
(2013)
 • Publisher: Catholic Faculty of Theology, University of Split
 • Journal: Crkva u svijetu : Crkva u svijetu,volume 47,issue 4 (issn: 0352-4000, eissn: 1848-9656)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: evolution; molecular biology; molecular clock; paleontology; phylogenetic tree | evolucija; molekularna biologija; molekularni sat; paleontologija; rodoslovno stablo

Od devedesetih godina 20. stoljeća raste nesklad između evolucijskih dokaza paleontologije i molekularne biologije, nesklad između podataka potrebnih za datiranje evolucijskih događaja i rekonstrukciju rodoslovnog stabla. Na osnovi molekularnih studija nasta... View more
 • References (14)
  14 references, page 1 of 2

  Evolution. New York, Oxford University Press, Inc. 1993.

  12 Derek Turner, Paleontology. A Philosophical Introduction. Cambridge UK, Cambridge University Press, 2011., 24.

  13 Douglas H. Erwin i Robert L. Anstey, Specijacija u fosilnim nalazima, u: Ridley, M. (ur.), Evolucija, Zagreb, Naklada Jesenski i Turk, 2004., 277-289.

  14 Charles Darwin, Postanak vrsta putem prirodnog odabira ili očuvanje povlaštenih rasa u borbi za život. Zagreb, Naklada Ljevak, 2000., 231.

  15 M. Benton, The Fossil Record: Biological or Geological Signal?

  16 Niles Eldredge, Stephen J. Gould, Punctuated equilibria: an alternative to phyletic gradualism, u: Thomas Schopf (ur.), Models in paleobiology, San Francisco, Freeman, Cooper and Co, 1973.

  17 Joseph Travis, David N. Reznick, Adaptation, u: Michael Ruse i Joseph Travis (ur.), Evolution. The First Four Billion Years, Cambridge, Massachucetts and London, England, The Belknap Press of Harvard University Press, 2009., 105- 131.

  18 Francisco J. Ayala, Molecular Evolution vis-à-vis Paleontology, u: David Sepkoski i Michael Ruse (ur.), The Paleobiological Revolution: Essays on the Growth of Modern Paleontology, Chicago, Chicago University Press, 2009., 176-198.

  19 Motoo Kimura prvi je teorijski i matematički formalizirao neutralnu teoriju molekularne evolucije 1968. Danas postoji nekoliko inačica neutralne teorije (izvorna neutralna teorija, gotovo neutralna teorija).

  20 Emil Zuckerkandl i Linus Pauling autori su ideje o predvidivoj brzini promjene bjelančevina i molekula, poslije nazvanoj molekularni sat.

 • Metrics
Share - Bookmark