publication . Other literature type . 2000

Osteosinteza pertrohantemih prijeloma u starijih osoba metodom po Enderu

Antoljak, Tomislav; Turčić, Josip; Davila, Slavko; Livaković, Mirko; Kovač, Tomo;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2000 Journal: Medicinski vjesnik, volume 32, issue (1-4) (issn: 0350-6487, Copyright policy)
  • Publisher: Scientific Unit for Clinical and Medical Research, Osijek University Hospital
Abstract
Pertrohantemi prijelomi najčešće pogađaju osobe u starijoj životnoj dobi. Uzrok je većinom pad kod kuće kao posljedica mišićne diskoordinacije, uznapredovale osteoporoze, ateroskleroze i drugih kroničnih bolesti. Operacijsko liječenje ovih prijeloma posve je opravdano pa se u literaturi predlaže niz kirurških metoda stabilizacije. U ovom su radu prikazane indikacije, kontraindikacije i komplikacije za primjenu Enderovih čavala, te standardna tablica za procjenu postoperacijskih rezultata. Prema našem iskustvu, liječenje pertrohantemih prijeloma u starijih osoba primjenom Enderove metode ima prednost zbog jednostavnosti i kratkotrajnosti zahvata, minimalne traume...
Subjects
free text keywords: Osteosinteza pertrohantemih prijeloma - Metoda po Enderu, Osteosynthesis pertrochanteric fractures - Enderr's method
Any information missing or wrong?Report an Issue