Osteosinteza pertrohantemih prijeloma u starijih osoba metodom po Enderu

Other literature type English OPEN
Antoljak, Tomislav; Turčić, Josip; Davila, Slavko; Livaković, Mirko; Kovač, Tomo;
(2000)
  • Publisher: Scientific Unit for Clinical and Medical Research, Osijek University Hospital
  • Journal: Medicinski vjesnik,volume 32,issue (1-4) (issn: 0350-6487)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Osteosinteza pertrohantemih prijeloma - Metoda po Enderu | Osteosynthesis pertrochanteric fractures - Enderr's method

Pertrohantemi prijelomi najčešće pogađaju osobe u starijoj životnoj dobi. Uzrok je većinom pad kod kuće kao posljedica mišićne diskoordinacije, uznapredovale osteoporoze, ateroskleroze i drugih kroničnih bolesti. Operacijsko liječenje ovih prijeloma posve je opravdano p... View more
Share - Bookmark