publication . Other literature type . 2003

Periotron: Suvremena sijalometrijska metoda u dijagnostici i u nadzoru liječenja kserostomije

Alajbeg, I.; Hladki, N.; Cekić-Arambašin, A.; Alajbeg, IŽ.;
Open Access Croatian
  • Published: 01 Jan 2003 Journal: Acta stomatologica Croatica, volume 37, issue 3 (issn: 0001-7019, eissn: 1846-0410, Copyright policy)
  • Publisher: School of Dental Medicine, University of Zagreb, Croatian Dental Society - Croatian Medical Association
Abstract
Periotron (Oraflow, Plainview, SAD), mjerač mikrokoličine vlažnosti, elektronički je instrument napravljen za mjerenje gingivne tekućine, eksudata parodontnoga džepa, lučenja sline i debljine filma sline. U mjerenju se rabe različiti papirni mediji za sakupljanje uzorka. Ti se mediji (Periopaper strips, PeroCol strips, Sialopaper strips) stave na željeno mjesto u ustima i ostave tijekom određenog vremena, nakon čega se odloži između elektroda Periotrona. Poseban oblog elektroda omogućuje im da djeluju kao 2 ploče kondenzatora, čime mjeri submikrolitarske količine oralnih fluida i prikazuje numerički podatak na zaslonu od tekućega kristala. Unošenjem podataka dob...
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue