Microsoft project

Other literature type Croatian OPEN
Markić, Lucija ; Mandušić, Dubravka ; Grbavac, Vitomir (2005)
 • Publisher: Croatian society of agronomist
 • Journal: Sjemenarstvo, volume 22, issue 3-4 (issn: 1330-0121)
 • Subject: Microsoft Project; upravljanje projektima; tablice | Microsoft Project; to run a project; tables (charts, graphs)

Microsoft Project je alat čije su prednosti u svakodnevnom radu nezamjenjive. Pomoću Microsoft Projecta omogućeno je upravljanje resursima, stvaranje izvještaja o projektima u vremenu, te analize različitih scenarija. Pojavljuje u tri verzije: Microsoft Project Professional, Microsoft Project Server i Microsoft Project Server Client Access Licenses. Upravo je trend da suvremeni poslovni ljudi zadatke povjeravaju Microsoft Projectu jer on znatno povećava produktivnost rada. Te prednosti garantiraju da tko jednom proba ovaj alat ostaje mu privržen. Microsoft Project je program koji uvelike pomaže u izradi projekta i njihovoj uspješnoj realizaciji. Bitan je program koji štedi vrijeme i pomaže kod podizanja kvalitete rada, te utječe na poslovne uspjehe. Podaci se čuvaju u preglednom obliku kao tablice pa su lako dostupni i jasno prikazani. Microsoft Project ima prednost pred ostalim programima jer se koristi kao stroj za planiranje. Drugim riječima, on je baza podataka svjesna vremena.
 • References (11)
  11 references, page 1 of 2

  1. Iz menija File izabiremo Properties i pojavljuje se istoimeni okvir za dijalog.

  2. Otvaramo karticu Summary.

  3. U polje Subject unosimo Video Production Schedule.

  4. U polje Autor unosimo ime.

  5. U polje Manager unosimo ime

  6. U Company unosimo Southridge Video.

  7. Označavamo polje za potvrdu Save Preview Picture.

  8. Pritisnemo tipku OK kako bi zatvorili okvir za dijalog.

  3. URL : MediProInformatika, http://www.mediaproinformatika.com

  4. URL : Microsoft, http://www.microsoft.hr

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark