publication . Other literature type . 2006

VALIDITY OF THE DIMENSIONAL CONFIGURATION OF THE REDUCED POTENTIAL PERFORMANCE MODEL IN SKI JUMPING

Ulaga, Maja; Čoh, Milan; Jošt, Bojan;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2006 Journal: Kinesiology, volume 38, issue 2 (issn: 1331-1441, Copyright policy)
  • Publisher: Faculty of Kinesiology
Abstract
Uvod Cilj istraživanja bio je utvrditi valjanost dimenzijske konfiguracije modela reducirane potencijalne uspješnosti (RPPM) u skijaškim skokovima. Pripremljena su dva modela uspješnosti (modeli A i B), koji se razlikuju samo po metodi određivanja pondera. Do sada je teorija ekspertnog modeliranja riješila problem dimenzijske konfiguracije baze znanja (težine) stvaranjem međuzavisnosti varijabli. Ta je metoda nazvana metodom zavisnog određivanja težina (A). Ovom metodom težine se određuju na temelju relativnog udjela pojedine varijable, čak i kad su vrijednosti izvedenih kriterija određene. Metoda zavisnog određivanja težina proizlazi iz principa da ukupna suma ...
Subjects
free text keywords: ski jumping; model; expert modelling; success
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue