Crime and Repression in Osijek at the Turn of the 19th and Beginning of the 20th Century: Analysis through the Perspective of Biopolitics and Elements of Social History

Other literature type, Article Croatian OPEN
Pejić, Luka;
(2015)
 • Publisher: Croatian Historical Institute - Department of History of Slavonia, Srijem and Baranja
 • Journal: volume 15,issue 1issn: 1848-9109 (Online) 1332-4853 (Print), eissn: 1848-9109
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: industrijska revolucija | biopolitika; industrijska revolucija; Osijek; „nadzor i kazna“; produktivnost; kriminal; devijacije | „nadzor i kazna“ | Osijek | HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Povijest. Hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest. | produktivnost | biopolitics; Industrial revolution; Osijek; “discipline and punish”; productivity; crime; deviations | biopolitics | deviations | HUMANISTIC SCIENCES. History. Croatian and World Modern and Contemporary History. | “discipline and punish” | productivity | biopolitika | Industrial revolution | kriminal | crime | devijacije

Elementi biopolitike i disciplinskog društva kao što su statistike, izvještaji, regulacije i standardizacije obrazovnih, zdravstvenih i drugih praksi postaju krajnje važni za „nadzor i kaznu“ subjekta tijekom 19. stoljeća. S obzirom na industrijski razvoj, ove je trendo... View more
 • References (26)
  26 references, page 1 of 3

  9 Živaković-Kerže, Zlata, Urbanizacija i promet grada Osijeka na prijelazu stoljeća: 1868.- 1918. (Osijek, 1996), 78-79.

  10 Gross, Mirjana, Szabo, Agneza, Prema hrvatskome građanskom društvu (Zagreb, 1992), 17.

  11 Szabo, Agneza, „Socijalni sastav stanovništva“, u: Od turskog do suvremenog Osijeka, knjiga 2 (Osijek, 1996), 156-161.

  12 HDAOS, Gradsko poglavarstvo Osijek, knjiga 1379, Osobni opisi okrivljenika, 1900.

  27 Bosworth, Mary (urednica), Encyclopedia of Prisons & Correctional Facilities, Volume 1 (Thousand Oaks, 2005), 412-419.

  28 HR-DAOS, Zemaljsko-vladni list za kraljevine Hervatsku i Slavoniu. Razdiel pervi. Godina 1854. Svezak drugi. Komadi XXII. - XXXIII. Br. 216 - 321. U Zagrebu 1854. Berzotiskom narodne tiskarnice dra. Ljudevita Gaja, „Naredba ministarstva pravosudja od 16. lipnja 1854. kriepostna za svekolike krunovine izim Krajine vojničke, kojom se izdaje naputak o unutarnjoj uredovnoj dielatnosti i o redu poslovnom vlastih sudbenih u kazneno-sudbenih poslovih.“

  29 HDAOS, Kraljevski sudbeni stol, Uznica, 1855. - 1941., HR-DAOS-123.10., knjiga 402, Registar kaznenika (1900.).

  30 HDAOS, Gradsko poglavarstvo Osijek, knjiga 1376, Osobni opisi okrivljenika 1899-1900.

  31 HDAOS, Gradsko poglavarstvo Osijek, knjiga 1379, Osobni opisi okrivljenika, 1900.

  32 HDAOS, Kraljevski sudbeni stol, Uznica, 1855. - 1941., HR-DAOS-123.10., knjiga 416, Popis stvari kod tamničara (1894. - 1899.).

 • Metrics
Share - Bookmark