publication . Other literature type . Article . 2015

Crime and Repression in Osijek at the Turn of the 19th and Beginning of the 20th Century: Analysis through the Perspective of Biopolitics and Elements of Social History

Pejić, Luka;
Open Access Croatian
  • Published: 01 Jan 2015 Journal: Scrinia Slavonica : Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, volume 15, issue 1 (issn: 1332-4853, eissn: 1848-9109, Copyright policy)
  • Publisher: Croatian Historical Institute - Department of History of Slavonia, Srijem and Baranja
  • Country: Croatia
Abstract
Elementi biopolitike i disciplinskog društva kao što su statistike, izvještaji, regulacije i standardizacije obrazovnih, zdravstvenih i drugih praksi postaju krajnje važni za „nadzor i kaznu“ subjekta tijekom 19. stoljeća. S obzirom na industrijski razvoj, ove je trendove moguće promotriti i u Osijeku krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Primajući utjecaje iz Budimpešte, Beča, Zagreba i drugih gradova, osječke gradske vlasti poduzimaju nove korake u osiguravanju produktivne radne snage te izolaciji novih i nepoželjnih devijacija u vidu kriminalnih radnji koje bivaju analitički promišljene i označene.
Subjects
free text keywords: HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Povijest. Hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest., HUMANISTIC SCIENCES. History. Croatian and World Modern and Contemporary History., biopolitika, industrijska revolucija, Osijek, „nadzor i kazna“, produktivnost, kriminal, devijacije, biopolitics, Industrial revolution, “discipline and punish”, productivity, crime, deviations, biopolitika; industrijska revolucija; Osijek; „nadzor i kazna“; produktivnost; kriminal; devijacije, biopolitics; Industrial revolution; Osijek; “discipline and punish”; productivity; crime; deviations
Related Organizations
26 references, page 1 of 2

9 Živaković-Kerže, Zlata, Urbanizacija i promet grada Osijeka na prijelazu stoljeća: 1868.- 1918. (Osijek, 1996), 78-79.

10 Gross, Mirjana, Szabo, Agneza, Prema hrvatskome građanskom društvu (Zagreb, 1992), 17.

11 Szabo, Agneza, „Socijalni sastav stanovništva“, u: Od turskog do suvremenog Osijeka, knjiga 2 (Osijek, 1996), 156-161.

12 HDAOS, Gradsko poglavarstvo Osijek, knjiga 1379, Osobni opisi okrivljenika, 1900.

27 Bosworth, Mary (urednica), Encyclopedia of Prisons & Correctional Facilities, Volume 1 (Thousand Oaks, 2005), 412-419.

28 HR-DAOS, Zemaljsko-vladni list za kraljevine Hervatsku i Slavoniu. Razdiel pervi. Godina 1854. Svezak drugi. Komadi XXII. - XXXIII. Br. 216 - 321. U Zagrebu 1854. Berzotiskom narodne tiskarnice dra. Ljudevita Gaja, „Naredba ministarstva pravosudja od 16. lipnja 1854. kriepostna za svekolike krunovine izim Krajine vojničke, kojom se izdaje naputak o unutarnjoj uredovnoj dielatnosti i o redu poslovnom vlastih sudbenih u kazneno-sudbenih poslovih.“

29 HDAOS, Kraljevski sudbeni stol, Uznica, 1855. - 1941., HR-DAOS-123.10., knjiga 402, Registar kaznenika (1900.).

30 HDAOS, Gradsko poglavarstvo Osijek, knjiga 1376, Osobni opisi okrivljenika 1899-1900.

31 HDAOS, Gradsko poglavarstvo Osijek, knjiga 1379, Osobni opisi okrivljenika, 1900.

32 HDAOS, Kraljevski sudbeni stol, Uznica, 1855. - 1941., HR-DAOS-123.10., knjiga 416, Popis stvari kod tamničara (1894. - 1899.).

33 HDAOS, Kraljevski sudbeni stol, Uznica, 1855. - 1941., HR-DAOS-123.10., knjiga 415, Dnevnik tamničara (1896. - 1902.).

34 Dulje kazne odsluživane su, primjerice, u kaznionici u Lepoglavi, osnovanoj 1854. godine.

35 U prve četiri godine izlaženja Narodna obrana zaplijenjena je gotovo pedeset puta. Izvor: Narodna obrana, 1902. - 1905.

68 HDAOS, Kraljevski sudbeni stol, Krivični predmeti - I, 1900. - 1929., HR-DAOS-123.7.11., kutija 1846, godina 1905.

69 Foucault, M., Istorija seksualnosti, 33.

26 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue