Czy istnieje zależność pomiędzy tempem metabolizmu a śmiertelnością mącznika młynarka Tenebrio molitor L. eksponowanego na insektycydy?

Other literature type English OPEN
MALISZEWSKA, Justyna ; TĘGOWSKA, Eugenia (2016)
 • Publisher: Faculty of Agriculture, University of Zagreb
 • Journal: Journal of Central European Agriculture, volume 17, issue 3 (eissn: 1332-9049)
 • Subject: insecticides; metabolic rate; mortality; Tenebrio molitor L | insektycydy; śmiertelność; tempo metabolizmu; Tenebrio molitor

Pestycydy mają wpływ na tempo metabolizmu owadów oraz wzorzec uwalniania przez nie dwutlenku węgla. W prezentowanej pracy oceniano tempo metabolizmu oraz śmiertelność mącznika młynarka Tenebrio molitor L. eksponowanego na cztery różne insektycydy, w celu określenia, czy istnieje zależność pomiędzy wrażliwością mączników na pestycydy a ich tempem metabolizmu. Śmiertelność dorosłych osobników mącznika młynarka oceniano po intoksykacji insektycydami z grupy pyretroidów, oksadiazyn, neonikotynoidów oraz fosforoorganicznych. Dodatkowo, badano tempo metabolizmu mączników przed oraz po intoksykacji insektycydami. Najwyższa produkcja CO2 oraz śmiertelność została odnotowana u mączników eksponowanych na insektycyd neonikotynowy. Uzyskane wyniki wskazują, że wysoki poziom produkcji i uwalniania CO2 po intoksykacji jest adekwatny do intensywności niespecyficznego działania ksenobiotyku (np. wysokiej aktywności układu nerwowego i mięśniowego owada), natomiast w mniejszym stopniu jest adekwatny do intensywności procesów detoksykacyjnych, oraz jest powiązany z śmiertelnością mącznika młynarka.
 • References (20)
  20 references, page 1 of 2

  Appel, A. G., Vogt, J. T., Shelton, T. G. (1997) Respiration patterns play key role in pest biology. Highlights of Agricultural Research, 44 (4), 20-21.

  Baas, J., Kooijman, S. A. L. M. (2015) Sensitivity of animals to chemical compounds links to metabolic rate. Ecotoxicology, 24 (3), 657-663. DOI: 10.1007/s10646-014-1413-5

  Bednarska, A. J., Stachowicz, I. (2013) Costs of living in metal polluted areas: respiration rate of the ground beetle Pterostichus oblongopunctatus from two gradients of metal pollution. Ecotoxicology, 22 (1), 118-124. DOI: 10.1007/s10646-012-1008-y

  Chown, S. L., Nicholson, S. W. (2004) Insect physiological ecology. Mechanisms and patterns. New York: Oxford University Press.

  Goñalons, C. M., Farina, W. M. (2015) Effects of sublethal doses of imidacloprid on young adult honeybee behaviour. PLOS One, 10 (10), e0140814. DOI: 10.1371/journal.pone.0140814

  Harak, M., Lamprecht, I., Kuusik, A., Hiiesaar, K., Metspalu, L., Tartes, U. (1999) Calorimetric investigations of insect metabolism and development under the influence of a toxic plant extract. Thermochimica Acta, 333 (1), 39-48.DOI: 10.1016/S0040-6031(99)00093-3

  Hostetler, M. E., Anderson, J. F., Lanciani, C. A. (1994) Pesticide resistance and metabolic rate in German cockroaches (Dictyoptera: Blattellidae). Florida Entomologist, 77 (2), 288-290.

  Jõgar, K., Kuusik, A., Metspalu, L., Hiiesaar, K., Luik, A., Grishakova, M. (2006) Results of treatment with natural insecticidal substances on the development and physiological state of insects. Agronomy Research, 4, 203-210.

  Karise, R., Mänd, M. (2015) Recent insight into sublethal effects of pesticides on insect respiratory physiology. Open Acess Insect Physiology, 5, 31-39. DOI: https://dx.doi.org/10.2147/OAIP.S68870

  Kivimägi, I, Kuusik, A., Ploomi, A., Metspalu, L., Jõgar, K., Williams, I., Sibul, I., Hiiesaar, K., Luik, A., Mänd, M. (2013) Gas exchange patterns in Platynus assimilis (Coleoptera: Carabidae): Respiratory failure induced by a pyrethroid. European Journal of Entomology, 110 (1), 47-54. DOI: 10.14411/eje.2013.006

 • Metrics
  No metrics available
Share - Bookmark