Moral u Hrvatskoj u sociologijskoj perspektivi

Other literature type Croatian OPEN
ČRPIĆ, Gordan; VALKOVIĆ, Marijan;
(2000)
  • Publisher: Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb
  • Journal: Bogoslovska smotra,volume 70,issue 1 (issn: 0352-3101, eissn: 1848-9648)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: moral; brak i obitelj; spolna etika; bioetika; ekologija; nacionalizam; mir | morality; marriage; sexual ethics; bioethics; ecology; nationalism; peace

U radu se obrađuje stanje morala u Republici Hrvatskoj na temelju empirijskih socioreligijskih istraživanja provedenih na općoj populaciji građana koncem 1997. i početkom 1998. godine na uzorku od 1245 ispitanika, te na populaciji studenata hrvatskih sveučilišta 1999. g... View more
Share - Bookmark