Obredi i teologija u mistagoškim katehezama Ćirila Jeruzalemskoga

Other literature type Croatian OPEN
Mandac, Marijan (2002)
  • Publisher: Catholic Faculty of Theology, University of Split
  • Journal: Služba Božja : liturgijsko-pastoralna revija, volume 42, issue 4 (issn: 0037-7074, eissn: 1849-1057)
  • Subject: Ćiril Jeruzalemski; Mistagoške kateheze | Cyril of Jerusalem; Catechesis mistagogical

U uvodnom dijelu donosi se kratki životopis sv. Ćirila Jeruzalemskoga i prikaz njegovih Mistagoških kateheza kojima se najavljuje hrvatski prijevod. Potom se predstavlja kratak sadržaj svih pet mistagoških kateheza: Prva s obredima odricanja od Sotone, pristajanje uz Krista i ispovijed vjere; Druga s obredom pomazanja i odijevanja posebne krsne odjeće; Treća je posvećena potvrdi i predstavlja nezaobilazno djelo patrističke literature o tome; Četvrta izlaže otajstvo euharistije, a peta tumači popratne obrede pranja ruku i lomljenja kruha i pojedine dijelove misnog bogoslužja.
Share - Bookmark