publication . Other literature type . Article . 2016

The impact of positive discrimination on the inclusion of women in the labour market in croatia

Dovranić, Dora; Katavić, Ivica;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2016 Journal: Obrazovanje za poduzetništvo - E4E : znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo, volume 6, issue 2 (issn: 1849-7845, eissn: 1849-661X, Copyright policy)
  • Publisher: University College of Economics, Entrepreneurship and Manage¬ment Nikola Subic Zrinski
Abstract
U početku 21. stoljeća često se koristi pojam pozitivne (afirmativne) diskriminacije. Pozitivna diskriminacija mjera je koju poduzima vlada, neka organizacija ili korporacija s ciljem da se smanje nejednakosti u društvu nastale upravo diskriminacijom, na način da se pružaju određene povlastice onima koji su pretrpjeli neku vrstu diskriminacije. Nastala je u Sjedinjenim Američkim Državama na inicijativu predsjednika Kennedyja, Johnsona i Nixona. Diskriminacija, nažalost, ima mnogo oblika, a neke od najzastupljenijih diskriminacija su: rasne, rodne, dobne, religijske, etničke. Središte ovoga rada bit će na organizacijskoj i korporativnoj pozitivnoj rodnoj diskrimi...
Subjects
free text keywords: diskriminacija; pozitivna diskriminacija; rodna (ne)ravnopravnost; korporacija; poslovanje, discrimination; positive discrimination; gender (in)equality; corporation; business activity

1. Diskriminacija žena. 2013. Diskriminacija žena na tržištu rada. Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu. Preuzeto s htp://klinika.pravo.unizg.hr/content/diskriminacija-zena-na-trzisturada (20. kolovoza 2016.).

2. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova - Izmjena Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (NN 120/11) čl. 21a od 13/02/2015

3. Državni zavod za statistiku. 2015. statistiku. Zagreb.

Statisčtiki ljetopis Republike Hrvatske 2015 . Državni zavod za

4. Galić, B. i Nikodem, K. 2009. Percepcija rodnih jednakosti i šansi pri zapošljavanju u hrvatskom društvu, pogled nezaposlenih žena. Revija za socijalnu politiku 16 (3), 253-269. DOI: 10.3935/ rsp.v16i3.855

5. Državni zavod za statistiku. 2015. Priopćenje br. 9.2.7/1. novništvo u RH. Državni zavod za statistiku. Zagreb.

6. Narodne novine. 2011. Nacionalna politika za ravnopravnost spolova . Preuzeto s htp://narod - nenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1868.html (30. kolovoza 2016)

Narodne novine. 2014. Pekinška deklaracija (1995) Preuzeto s htp://narodnenovine.nn.hr/

clanci/sluzbeni/2011_07_88_1868.html ( 30. kolovoza 2016.)

8. Narodne novine. 2014. Strategija o ravnopravnosti spolova . Preuzeto s htp://narodne-novine. nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1868.html (1. rujna 2016.)

Any information missing or wrong?Report an Issue