Cultural heritage - stimulation key to child development (art aspect)

Other literature type Croatian OPEN
Kuščević, Dubravka;
(2015)
 • Publisher: Croatian pedagogical literary society - Department of Split and Faculcy of philosophy Split
 • Journal: Školski vjesnik : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu,volume 64,issue 3 (issn: 0037-654X, eissn: 1848-0756)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: cultural heritage; child; art activities | kulturna baština; dijete; likovne aktivnosti

Cultural heritage is a reflexion of life in a community and has been developed as a result of many historical turmoils. As such, it is in research focus of many scientific disciplines. Without understanding of culturally determined conditions, it is impossible to realiz... View more
 • References (17)
  17 references, page 1 of 2

  1.Brajčić, M. (2002). Značaj kulturne baštine i etnografskih izvora u nastavi likovne kulture. U: R. Bacalja (ur). Zbornik radova stručnoznanstvenog skupa - Živa baština (str. 79-83) Zadar: Sveučilište u Zadru, Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja.

  2. Brajčić, M. (2014). Arheološki parkovi u Hrvatskoj stanje i perspektive. Split: Filozofski fakultet u Splitu.

  3. Bruner, J. (1990). Acts of Meaning. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

  4. Bruner, J. (2000). Kultura obrazovanja. Zagreb: Educa.

  5. Eckho,f A., Urbach, J. (2008). Understanding Imaginative Thinking During Childhood: Sociocultural Conceptions of Creativity and Imaginative Thought, Early Childhood, 36.: 179-185.

  6.Hentig, v. H. (2008). Što je obrazovanje? Zagreb: Educa.

  7. Ivon, H. (2007). Baština - „Univerzalni odgojitelj“. U: Baština - umjetnički poticaj za likovno izražavanje djece (str. 9 - 19). Split: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu.

  8. Kale, E. (1982). Uvod u znanost o kulturi. Zagreb: Školska knjiga.

  9. Maroević, I. (2004). Kulturna baština između globalnog i nacionalnog - umjetnička djela kao povezujući čimbenik. U: M. Pelc (ur.) Zbornik prvog kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti , (str.397-399). Zagreb: Institut Za povijest umjetnosti.

  10. Matulić, T. (2006). Evangelizacijski izazov moderne kulture i promicanje kulturnog napretka. Crkva u svijetu 41 (2): 193 - 214.

 • Metrics
Share - Bookmark