publication . Other literature type . 2018

Metapodaci i sheme metapodataka za objekte učenja

Mešić, Alma;
Open Access Bosnian
  • Published: 01 Jan 2018 Journal: Bosniaca : časopis Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, volume 23, issue 23 (issn: 1512-5033, eissn: 2303-8888, Copyright policy)
  • Publisher: National and University Library of Bosnia and Herzegovina
Abstract
Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) i njena raznolika primjena uvjetovala je promjene i u obrazovnom procesu. Sve je učestalija pojava sistema za učenje na daljinu s ciljem da se tradicionalni način realiziranja nastave dopuni elektronskim učenjem. No da bi se obrazovni proces odvijao u virtualnom okruženju, neophodno je adekvatno organizirati i prezentirati znanje. Osnovni nositelji znanja u elektronskom učenju jesu objekti učenja. Kroz predstavljanje (IEEE) LOM sheme metapodataka, rad nastoji da pokaže prednosti i nedostatke shema, ukaže na postojanje derivata shema metapodataka i aplikacijskih profila te naglasi važnost i ulogu bibliotečke p...
Subjects
free text keywords: objekti učenja; metapodaci; sheme metapodataka; interoperabilnost; repozitorij; (IEEE) LOM, learning objects; metadata; metadata schemes; interoperability; repository; (IEEE) LOM
Any information missing or wrong?Report an Issue