Stavovi nastavnika osnovnih škola o inkluzivnom odgoju i obrazovanju u Republici Makedoniji

Other literature type Croatian OPEN
Dimitrova-Radojičić, Daniela; Čičevska-Jovanova, Nataša;
(2013)
  • Publisher: Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
  • Journal: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja,volume 49,issue Supplement (issn: 1331-3010, eissn: 1848-7734)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: inkluzivno obrazovanje; stavovi nastavnika/ca; učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama | inclusive education; attitude of teachers; student’s wit special educative needs

Cilj je ovog istraživanja utvrditi kakvi su stavovi nastavnika/ca razredne i predmetne nastave u 25 redovnih osnovnih škola prema uključivanju učenika s posebnim odgojno-obrazobnim potrebama (POOP) u njihove razrede. Korišten je upitnik koji je posebno napravljen za ovo... View more
Share - Bookmark