publication . Other literature type . 2014

Recenzije, prikazi

Open Access Croatian
  • Published: 01 Jan 2014 Journal: Scrinia Slavonica : Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, volume 14, issue 1 (issn: 1332-4853, eissn: 1848-9109, Copyright policy)
  • Publisher: Croatian Historical Institute - Department of History of Slavonia, Srijem and Baranja
Abstract
Lubomíra Havlíková, Peter Ivanič, Martin Hetényi: Po stopách sv. Cyrila a Metoda: výberová bibliografi a českýcha a slovenských prác za roky 1945 – 2011 = In the footsteps of St. Cyril ant Methodus: selective bibliography of works from Bohemia and Slovakia published in 1945 – 2011, Nitra, 2013. (Marijan ŠABIĆ); Tibor Neumann (prir.): A Szapolyai család oklevéltára I. Levelek és oklevelek (1458-1526) / Documenta Szapolyaiana I. Epistulae et litterae (1458-526), Budapest, 2012. (Stanko ANDRIĆ); Izabrana dela Mite Kostića, sv. I-III, prir. Vlastimir Đokić, Zagreb, 2010.-2013. (Ivana HORBEC); Dubravka Božić Bogović: Rođenje, brak i smrt – stanovništvo južne Baranje ...
Subjects
free text keywords: Povijest; prikazi knjiga, History; book reviews
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue