publication . Other literature type . 2017

Inorganic phosphorus decrease after intravenous glucose tolerance test is associated with insulin resistance in dairy cows

Cincović, Marko R.; Djoković, Radojica; Belić, Branislavav; Potkonjak, Aleksandar; Toholj, Bojan; Stojanac, Nenad; Stevančević, Ognjen; Starič, Jože;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2017 Journal: Veterinarski arhiv, volume 87, issue 4 (issn: 0372-5480, eissn: 1331-8055, Copyright policy)
  • Publisher: Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb
Abstract
Koncentracija neorganskog fosfora (engl. inorganic phosphorus, Pi) u krvi opada tijekom intravenskog testa tolerancije na glukozu (engl. intravenous glucose tolerance test, IVGTT) zbog porasta koncentracije inzulina i glukoze. Cilj je ovog istraživanja bio da se utvrdi veza između opadanja vrijednosti Pi s dinamskim promjenama vrijednosti inzulina i glukoze tijekom IVGTT (AUC - ukupna površina ispod krivulje, AUC increment - površina ispod krivulje od početka IVGTT do trenutka kada se postiže maksimalni odgovor i CR-klirens glukoze), kao i vrijednostima indeksa inzulinske rezistencije RQUICKI (eng., Revised Quantitative Insulin Sensitivity Check Index) i RQUICKI...
Subjects
free text keywords: phosphorus; insulin resistance; cow; ketosis; RQUICKI, fosfor; inzulinska rezistencija; krave; ketoza; RQUICKI
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue