DYSLEXIA AND DIFFICULTIES IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Other literature type Croatian OPEN
Bošnjak Terzić, Brankica;
(2016)
 • Publisher: Croatian philological society
 • Journal: Strani jezici : časopis za primijenjenu lingvistiku,volume 44,issue 3 (issn: 0351-0840)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: dyslexia; foreign language reading; foreign language writing; orthography | disleksija; čitanje;ortografija; pisanje; strani jezik.

Dyslexia is defined as a specific reading and writing difficulty with an emphasis on the difficulties of coding and decoding. The paper states the difficulties that students with dyslexia have while learning a foreign language. The paper surveys research that has dealt ... View more
 • References (62)
  62 references, page 1 of 7

  Anthony, J. L. i Lonigan, C. J. (2004) The nature of phonological sensitivity: Converging evidence from four studies of preschool and early grade-school children. Journal of Educational Psychology 96 (1), 43-55.

  American Psychiatric Association (2000) Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV (4th edition). Washington (DC): American Psychiatric Association.

  Backman, J., Bruck, M., Hebert, M. i Seidenberg, M. S. (1984) Acquisition and use of spelling-sound correspondences in reading. Journal of Experimental Child Psychology 38 (1), 114-133.

  Blaži, D., Buzdum, I. i Kozari -Cikovi. M (2011) Povezanost uspješnosti vještine čitanja s nekim aspektima fonološkog razvoja. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 47 ( 2), 14-25.

  Bogdanowicz, K. M. i Bogdanowicz, M. (2016) The Good Start Method for English or how to support development, prevent and treat risk of dyslexia in children learning English as a second language. Polish Psychological Bulletin 47 (3), 265-269.

  Bogdanowicz, M. (1989) Trudności w pisaniu u dzieci. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

  Borkowska, A. (1997) Zaburzenia je˛zykowe u dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. U Herzyk, A. i Ka˛dzielowa, D. (ur.) Zwia˛zek mózg-zachowanie w uje˛ciu neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 269-292.

  Brangan, B. (2014) Kvantitativna procjena težine teksta na hrvatskom jeziku. Rasprave 40 (1), 35-58.

  Buljubašić-Kuzmanović, V. i Kelić, M. (2012) Ocjenjivanje djece s teškoćama u čitanju i pisanju. Život i škola 28 (2), 45 - 62.

  Combley, M. (2001) The Hickey Multisensory Language Course (3rd edition). London: Whurr.

 • Metrics
Share - Bookmark