RESTRAIL PROJECT – PREVENTING TRESPASSING, MOVEMENT AND LOITERING ON RAILWY INFRASTRUCTURE AND SUICIDES ON THE RAILWAY LINE

Other literature type Croatian OPEN
Luketić, Helena;
(2016)
  • Publisher: HŽ Passenger Transport Limited Liability Company / Croatian Association of Railway Engineers
  • Journal: Željeznice 21,volume 15,issue 3 (issn: 1333-7971)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: suicide; trespass; mitigate the consequence; measures | samoubojstvo; neovlašteno kretanje; ublažavanje posljedica; mjere

Međunarodna željeznička unija (UIC) na svojim je službenim stranicama objavila priručnik s mjerama usmjerenima na smanjivanje broja nesreća u željezničkom prometu te na ublažavanje njezinih posljedica kao preporuku svim svojim željeznicama članicama. U ovome slučaju pod... View more
  • References (1)

    [1] ProRail; https://www.prorail.nl/ [2] http://www.railway-technology.com/features [4] https://www.google.hr/search?q=sigurnosne+patrole+hrv atska&biw=1462&bih=803&source=lnms&tbm=isch&sa= atska&biw=1462&bih=803&source=lnms&tbm=isch&sa=

  • Metrics
Share - Bookmark