publication . Other literature type . 2014

ЧЕШКИТЕ ФРАЗЕМИ СО КОМПОНЕНТА NOHA / НОГА ВО ПРЕВОДИТЕ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Delova-Siljanova, Jasminka;
Open Access Macedonian
  • Published: 01 Jan 2014 Journal: Filološke studije, volume 12, issue 1 (eissn: 1857-6060, Copyright policy)
  • Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)
25 references, page 1 of 2

Vaňková. Irena. 2007. Nádoba plná řeči: (Člověk, řeč a přirozený svět). Nakladatelství Karolinum: Praha.

Vaňková. Irena. 2003. O těle, smyslech, citech a prožitcích. roč. 11, č.1/2, s. 7-9. Čeština doma a ve světě: Praha.

Mrhačová. Eva. 2000. Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice:Tematický frazeologický slovník II. Ostravská univerzita Ostrava - Filozofická fakulta: Ostrava.

Lakoff. George; Johnson. Mark. 2002. Metafory, kterými žijeme. 1.vyd. Host: Brno.

Čermák. František. 2007. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology. Nakladatelství Karolinum: Praha.

1. Čermák. František; Hronek. Jiří et al. 1983. Slovník české frazeologie a idiomatiky.Přirovnání. Academia: Praha. (SČFI) přir.

2. Čermák. František; Hronek Jiří et al. 1988. Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy neslovesné. Academia: Praha. (SČFI) v.nesl.

3. Čermák. František; Hronek. Jiří et al. 1994a. Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy slovesné A-P. Academia: Praha. (SČFI)

4. Čermák. František; Hronek. Jiří et al. 1994b. Slovník české frazeologie a

9. J. Zaorálek 2000 „Lidová rčení“ 4. vydání Academia Praha (LR)

1. Čapek. К. 1989. Krakatit. Československý spisovatel: Praha. (KČ1CZ)

2. Чапек. К. 1990. Кракатит. Детска радост: Скопје. (KČ1MK)

3. Hašek. Ј. 1984. Osudy dobrého vojáka Švejka. Československý spisovatel: Praha. (JH1CZ)

4. Хашек. Ј. 1988. Доживувањата на добриот војник Швејк. т. 1 и 2. Наша книга: Скопје. (JH1MK)

5. Němcová. B. Babička. Academia: Praha. (BN1CZ)

25 references, page 1 of 2
Any information missing or wrong?Report an Issue