publication . Other literature type . Article . 2009

Pravna priroda obveza iz komercijalne djelatnosti prijevoznika - tumačenje Čl.III 2 Haško-Visbyjskih pravila : (prikaz presude)

Ivana Oršulić;
Open Access Croatian
  • Published: 01 Aug 2009 Journal: Poredbeno pomorsko pravo, volume 48, issue 163 (issn: 1331-9914, eissn: 1848-8927, Copyright policy)
  • Publisher: Croatian Academy of Sciences and Arts
Abstract
Prema common law-u prijevoznik je prima facie dužan krcati, slagati i iskrcavati teret, ali je on ovlašten te svoje obveze prenijeti na drugu osobu. Odredba čl. III 2 Haško-Visbyskih pravila kojom se propisuje dužnost prijevoznika “uredno i brižljivo ukrcavati, rukovati, slagati, prevoziti, čuvati, brinuti se i iskrcavati robu” ne utvrđuje strogo osobnu, neprenosivu obvezu prijevoznika da izvrši navedene radnje već postavlja standard urednog i brižljivog postupanja koji je prijevoznik dužan poštovati ukoliko ugovorom uistinu preuzme obvezu izvođenja kargo operacija. Zbog toga se na ugovorne odredbe kojima se prijevoznik oslobađa odgovornosti za ukrcaj, slaganje ...
Subjects
free text keywords: sudska presuda - prikaz; komercijalna djelatnost prijevoznika; Haško-Visbyjska pravila, case - review; carrier's commercial obligations; Hague-Visby Rules, prikaz sudske presude, case review, komercijalna djelatnost prijevoznika, Hague-Visby Rules, carrier's commercial obligations, Law, K
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Other literature type . Article . 2009

Pravna priroda obveza iz komercijalne djelatnosti prijevoznika - tumačenje Čl.III 2 Haško-Visbyjskih pravila : (prikaz presude)

Ivana Oršulić;