publication . Other literature type . 2017

ВЛОГОТ НА ХИМНОГРАФСКАТА ЛЕКСИКА ВО РЕЧНИКОТ НА ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК ОД МАКЕДОНСКА РЕДАКЦИЈА

Open Access Macedonian
  • Published: 01 Jan 2017 Journal: Filologija, issue 68 (issn: 0449-363X, eissn: 1848-8919, Copyright policy)
  • Publisher: Croatian Academy of Sciences and Arts
Abstract
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika makedonske redakcije omogućava proučavanje značenja himnografskih tekstova predstavljenih u Bitolskom, Zagrebačkom, Šafařikovu, Orbelskom i Hludovljevu triodu, kao i u Vataškom mineju koji se odlikuju stilsko-izražajnim sredstvima, leksičkim osobitostima, apstraktnom i figurativnom uporabom leksema. U navedenim su izvorima posvjedočeni leksemi nepotvrđeni u drugim makedonskim tekstovima: весельнèкъ, мокрота, дебельство, собьствèе, kao i grčke posuđenice: аколоyтè˙, продромъ, соyдарь itd. Prefiksalna i sufiksalna je tvorba značajna za konstrukciju strofičnih struktura, a za žanrovsku osobitost mineja i trioda karakteristična je n...
Subjects
free text keywords: црковнословенска лексикографија; лексика; химно­графска лексика; триод; минеј, crkvenoslavenska leksikografija; leksik; himnografski leksik; triod; minej, Church Slavic lexicography; hymnographical lexis; Triodion; Menology
Any information missing or wrong?Report an Issue