Uloga halogena u molekuli nekih neuroleptika koji produžuju život miševa otrovanih botulinus toksinom »A«

Other literature type Bosnian OPEN
Valjevac, K.; Stern, P.;
(1970)

Neki neuroleptici koji izazivaju jake ekstrapiramidalne simptome, a imaju u molekuli fluor ili klor, signifikantno produžuju život miševa otrovanih botulinus toksinom. Iz tih se eksperimenata zaključuje da je antibotulinsko djelovanje irelevantno da li neuroleptik sadrž... View more
Share - Bookmark