JE LI HOTEL ZA STARIJE OSOBE POTREBA SLOVENSKOG TURIZMA?

Other literature type English OPEN
Brezner-Stegne, Mateja;
(2016)
 • Publisher: Croatian Communication Association
 • Journal: Media, culture and public relations, volume 7, issue 2 (issn: 1333-6371, eissn: 1848-8374)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: hotel for the elderly; elderly; offer; services; needs | hotel za starije osobe; starije osobe; ponuda; usluge; potrebe

This article highlights the answer to the question »Is the hotel for the elderly the need of Slovenian tourism?« Nowadays, it is clear that the familiarization with the needs and understanding of the behaviour of a consumer – an elderly customer – contributes to higher ... View more
 • References (17)
  17 references, page 1 of 2

  /1/ Bernot N., & Peršin M. (2013). Mednarodni dan starejših 2013. Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=5780 <3.3.2014>.

  /2/ Bloom, D., Sousa-Poza, A. (2013). Ageing and productivyti: Introduction. Disscusion Paper Series, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, No. 7205.

  /3/ Adamič M., Alkalaj V., Avsec S., Barbo M., Bauer A., Pogačnik A. in sod., ur. Veliki splošni leksikon na plošči CD-ROM. Ljubljana: DZS, 2005.

  /4/ Ibid.

  /5/ Poredoš, P. (2004). Zdravstveni problemi starostnikov. Zdrav vestnik: 73, 753-6.

  /6/ Ibid.

  /7/ Malačič, J. (2008). Socialnoekonomske posledice staranja prebivalstva. Zdrav vestn: 77(12), 793- 798.

  /8/ Uradni list Republike Slovenije. Zakon o pokojninskem in invalidnem zavarovanju (2012), 27. člen. Dostopno na: http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=201296&stevilka=3693 <3.3.2014>.

  /9/ Inštitut Antona Trstenjaka. (2010). Gerontologija. Program: Starosti prijazna mesta in občine. Dostopno na: http://www.instantonatrstenjaka.si/gerontologija/projekti/9.html <6.3.2014>.

  /10/ Drinovec, J. (2004). Družbeni in medicinski vidiki farmakoterapije v starosti. Zdrav vestnik: 73. 757-61.

 • Metrics
Share - Bookmark