Environmental taxes

Other literature type Croatian OPEN
Šinković, Zoran;
(2013)
 • Publisher: Faculty of law University of Split
 • Journal: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu,volume 50,issue 4 (issn: 0584-9063, eissn: 1847-0459)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: ekološki porezi; ekološka davanja; Europska unija | Environmental taxes; environmental benefits; The European Union

Ekološki porezi uvode se u porezne sustave suvremenih zemalja s ciljem da se njihovom primjenom utječe na ponašanje gospodarskih subjekata i fizičkih osoba. Ekološki porezi trebali bi rezultirati poboljšanjem, odnosno sprečavanjem pogoršanja čovjekova okoliša. Kao instr... View more
 • References (13)
  13 references, page 1 of 2

  7 Bo. Jelčić i drugi: Financijsko pravo i financijska znanost, Narodne novine, Zagreb, 2008., str . 679.

  8 D. Sabolović i R. Vouk, Upravljanje održivim razvojem u Republici Hrvatskoj, Međunarodni znanstveni skup Ekonomska politika, Izazov kao temelj strategije razvoja hrvatskog gospodarstva, Ekonomija, RIFIN, Zagreb, br. 1/2005., str. 110.

  9 P. Lazibat, Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom, Sinenergija, Zagreb, 2005.

  10 J. Omejec, Uvodna i osnovna pitanja prava okoliša - poglavlje u knjizi O. Lončarić Horvat i drugi: Pravo okoliša, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Organizator, Zagreb, 2003., str. 32. - 33.

  15 J. Klarer i drugi: Sourcebook on Economic Instruments for Environmental Policy Central and Eastern Europe, The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Szentendre, Hungary, 2000., str. 23.

  16 Jedan od brojnih zadataka Europske unije jest i «…ostvarenje visoke razine zaštite okoliša i poboljšanje njegove kakvoće…» (čl. 2. Ugovora o Europskoj zajednici), međutim svaka je država

  19 Vidjeti podrobnije u: O. Lončarić Horvat, Okoliš s poreznopravnog stajališta - poglavlje u knjizi O. Lončarić Horvat i drugi: Pravo okoliša …… o. c., str. 312. - 313.

  20 Ibid., str. 314. - 319. Također vidjeti u:A. T. Jobs, Steuern auf Energie als Element einer ökologischen Steuerreform, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999., str. 293., J. Wolfgang i O. Zugmaier, Rechtliche Probleme von Umweltabgaben, Augsburg, 1996., str. 189.

  21 Republika Hrvatska donijela je i Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine, br. 52/13 i 90/13), koji podrobnije razrađuju odredbe Zakona o posebnom porezu na motorna vozila.

  J. Omejec, Uvodna i osnovna pitanja prava okoliša - poglavlje u knjizi O. Lončarić Horvat i drugi: Pravo okoliša, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Organizator, Zagreb, 2003.

 • Similar Research Results (1)
  publication
  Ekološki porezi (2013)
  99%
 • Metrics
Share - Bookmark