Teachers' attitudes towards values as fundamental components of the national curriculum framework

Other literature type Croatian OPEN
Sablić, Marija; Blažević, Ines;
(2015)
 • Publisher: Croatian pedagogical literary society - Department of Split and Faculcy of philosophy Split
 • Journal: Školski vjesnik : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu,volume 64,issue 2 (issn: 0037-654X, eissn: 1848-0756)
 • Publisher copyright policies & self-archiving
 • Subject: national curriculum framework; teachers; values learning objectives; values | nacionalni okvirni kurikulum; učitelji; vrijednosni ciljevi; vrijednosti

The national curriculum framework is a basic document which contains general educational aims at the state level. Education and upbringing state what kind of society we want and what kind of person we aspire to raise. Therefore it is crucial to recognize common values t... View more
 • References (17)
  17 references, page 1 of 2

  1. Buljubašić - Kuzmanović, V., Simel, S., (2010.): Odnos univerzalnih i ponašajnih vrijednosti mladih. Školski vjesnik, 59 (3): 373-386.

  2. Hoblaj, A. (2005.): Vrijednosno usmjereni odgoj u vrijednosno usmjerenoj školi, u M. Polić (ur.), Flozofija i odgoj u suvremenom društvu , Zagreb: str. 95 - 122.

  3. Hrvatić, N., Piršl, E. (2007.): Kurikulum pedagoške izobrazbe učitelja, u V. Previšić, (ur.), Kurikulum: teorije, metodologija, sadržaj, struktura, Zagreb: Školska knjiga, str. 385 - 412.

  4. Le Métais, J. (1997.): Values and Aims in Curriculum and Assessment Frameworks. htp://www.inca.org.uk/pdf/values_no_intro_97.pdf (29. rujna 2012.).

  Mijatović, A., (2003.): Između empatije i profesionalnosti , u B. Ličina (ur.), Učitelj - učenik - škola, Zbornik radova Znanstveno-stručnog skupa povodom 140 godina učiteljskog učilišta u Petrinji. Zagreb: VUŠ Petrinja i HPKZ.

  Miljević-Riđički, R., Miljković, D., Pavličević-Franić, D., Rijavec, M., VizekVidović, V., Vlahović-Štetić, V., Zarevski, P. (2000.): Učitelji za učitelje: primjeri provedbe načela aktivne/efikasne škole. Zagreb: IEP.

  Montgomery. A., Smith, A. (2003). Integrated Education in Northern Ireland:Integration in Practice . www.arrts.gtcni.org.uk (15. ožujka 2012.).

  Mrnjaus, K., (2007.): Studenti i vrijednosti u Austriji i Hrvatskoj.

  gijska istraživanja, 4 (1): 57 - 80.

  9. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi (2008.): Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH. htp://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2685 (11. ožujka 2012.).

 • Metrics
Share - Bookmark