publication . Other literature type . 2013

РЕЦЕПЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА РАСКАЗОТ „ВАМПИР“ НА ПЕТРЕ М. АНДРЕЕВСКИ ВО СЛОВЕНИЈА

Subiotto, Namita;
Open Access Macedonian
  • Published: 01 Jan 2013 Journal: Filološke studije, volume 11, issue 1 (eissn: 1857-6060, Copyright policy)
  • Publisher: Philological Faculty (Perm State University), Faculty of Arts (University of Ljubljana), Institute of Macedonian Literature (University Ss. Cyril and Methodius - Skopje), Faculty of Humanities and Social Sciences (University of Zagreb)

Andreevski, Petre M. 2011: Poslednji vaščani. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, едиција Sto slovanskih romanov.

Andreevski, Petre M. 2011: Vsi obrazi smrti. Ljubljana: LUD Literatura, едиција Stopinje.

Dolžan, Sonja, 2011: Poskus antologije makedonske književnosti. Otočjeo., 2011, год. 3, бр.

Subiotto, Namita, 2007: Makedonsko leposlovje v slovenskih prevodih. Hieronymus, letn. 1, št. 1/2, str. 23-39.

Subiotto, Namita (ur.), 2008: Kar vidijo mačke: makedonska kratka proza. Ljubljana, Študentska založba, , Beletrina.

Černec, Živa/Mikloš, Željko/Subiotto, Namita (ur.), 2007: V mesečini svet: makedonska fantastična kratka proza, Ljubljana: Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Any information missing or wrong?Report an Issue