publication . Other literature type . 2006

Production and economic characteristics of olive production on family farms

Gugić, Josip;
Open Access Croatian
  • Published: 01 Jan 2006 Journal: Pomologia Croatica : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva, volume 12, issue 2 (issn: 1330-6626, eissn: 1848-9028, Copyright policy)
  • Publisher: Croatian society of agronomist
Abstract
Temeljna svrha rada bila je analizirati osnovna proizvodna i ekonomska obilježja maslinarstva u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima kao nositeljima maslinarske proizvodnje, kako bi se dobio uvid u njihov gospodarski položaj i razvojne perspektive. U radu su korištene sljedeće metode: anketa, standardne metode deskriptivne statistike i SWOT analiza. Anketiranje je provedeno na području Dalmacije gdje je smješteno oko 80% proizvodno–preradbenih kapaciteta hrvatskog maslinarstva. Anketirana obiteljska poljoprivredna gospodarstva u prosjeku imaju 121 stablo masline, najčešće na 3 odvojene parcele s dominacijom ekstenzivnog načina uzgoja, dok je gospodarski po...
Subjects
free text keywords: maslinarstvo; obiteljska poljoprivredna gospodarstva; gospodarski položaj; razvoj, olive production; family farms; business situation; development
16 references, page 1 of 2

Bogunović, M., Husnjak, S., Kisić, I., Mesić, M., Mirošević, N., Romić, D., Jurić, I., Žugec, I., Božić, M. 2004. Regionalizacija hrvatske poljoprivrede. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH

Brzica, K. 1991. Voćarstvo za svakog. Naprijed, Zagreb

Državni zavod za statistiku RH 2003. Popis poljoprivrede 2003.

Državni zavod za statistiku RH 2004. Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2003.

Eurostat 2003. Structure of agricultural holdings in the EU. Olive groves. Agriculture and fisheries, Theme 5 - 38/2003

Kovačević, I., Perica, S. 1994. Suvremeno maslinarstvo. Avium, Split

Međunarodno vijeće za maslinovo ulje (International Olive Oil Council). http://www.internationaloliveoil.org/downloads/virginoliveoil.pdf (27. srpnja 2005.)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva 2004. Operativni program podizanja trajnih nasada, http://www.mps.hr/pdf/publikacije/ /op_prog_trajni_nasadi.pdf (15. svibnja 2005.)

Miljković, I. 1991. Suvremeno voćarstvo. Nakladni zavod Znanje, Zagreb

Njavro, M. 2001. Tipologija obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj. Magistarski rad, Agronomski fakultet, Zagreb

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za ulja od ploda i komine masline, Narodne novine br. 35/1999, 44/2000 i 109/2000

Zadružni savez Dalmacije 2002. Zaključci sastanka maslinarsko-uljarskih zadruga, Split

Zadružni savez Dalmacije 2002. Adresar dalmatinskih zadruga, Split

Zakon o poljoprivredi, Narodne novine br. 66/2001 i 83/2002

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu, Narodne novine br. 82/2004

16 references, page 1 of 2
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue