publication . Other literature type . 2007

PRIRODOSLOVLJE U KURIKULUMU ZA OBVEZNO OBRAZOVANJE

Domazet, Mladen;
Open Access Croatian
  • Published: 01 Jan 2007 Journal: Metodika : časopis za teoriju i praksu metodikâ u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi, volume 8, issue 15 (issn: 1332-7879, Copyright policy)
  • Publisher: METODIKA Journal of Theory and Application of Teaching methodologies in Preschool, Primary, Secondary and Higher Education
Abstract
Obzirom na raskorak između na europskoj razini izražene potrebe za većim brojem stručnjaka u području prirodnih znanosti i tehnologije (okvirno: prirodoslovlja), te višim stupnjem opće razine prirodoznanstvene pismenosti, i opadanje interesa osnovnoškolaca za teme iz područja prirodoslovlja, prikazuju se struktura i karakteristike nekih nacionalnih okvirnih kurikuluma u području prirodoslovlja, kao jednog od čimbenika usvajanja znanja i vještina iz područja prirodoslovlja na razini obveznog obrazovanja. Iznose se rezultati komparativne analize kurikuluma za područje prirodoslovlja provedene u sklopu istraživačkog projekta Centra za istraživanje i razvoj obrazova...
Subjects
free text keywords: prirodoslovlje; kurikulum; biologija; kemija; fi zika; priroda; okoliš, natural sciences; curriculum; biology; chemistry; physics; environment
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue