PRIRODOSLOVLJE U KURIKULUMU ZA OBVEZNO OBRAZOVANJE

Other literature type Croatian OPEN
Domazet, Mladen;
(2007)
  • Publisher: METODIKA Journal of Theory and Application of Teaching methodologies in Preschool, Primary, Secondary and Higher Education
  • Journal: Metodika : časopis za teoriju i praksu metodikâ u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi, volume 8, issue 15 (issn: 1332-7879)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: prirodoslovlje; kurikulum; biologija; kemija; fi zika; priroda; okoliš | natural sciences; curriculum; biology; chemistry; physics; environment

Obzirom na raskorak između na europskoj razini izražene potrebe za većim brojem stručnjaka u području prirodnih znanosti i tehnologije (okvirno: prirodoslovlja), te višim stupnjem opće razine prirodoznanstvene pismenosti, i opadanje interesa osnovnoškolaca za t... View more
Share - Bookmark