publication . Other literature type . 2011

Pravna zaštita javne nabave

Tupanceski, Nikola; Kiprijanovska, Dragana;
Open Access Macedonian
  • Published: 01 Jan 2011 Journal: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, volume 61, issue 2 (issn: 0350-2058, eissn: 1849-1154, Copyright policy)
  • Publisher: Faculty of Law of University of Zagreb
Abstract
Javna je nabava najvažniji instrument u procesu stvaranja tržišne ekonomije. Provodeći javnu nabavu država izravno sudjeluje na tržištu i njezini postupci utječu na ekonomske tokove u cijelosti. Kroz javnu bi nabavu država zapravo trebala jasno pokazati da poštuje osnovna načela tržišne ekonomije te da uspješno provodi pravno utemeljenu zadaću jamca nesmetanog funkcioniranja slobodnog i poštenog tržišnog natjecanja. Kako bi pravno uredila načine na koje javne ustanove mogu koristiti javnu imovinu i dobila pristup inozemnim sredstvima, uzimajući u obzir zadane obveze u cilju postizanja punopravnog članstva u Europskoj uniji, Republika Makedonija donijela je moder...
Subjects
free text keywords: јавни набавки; пазарна економија; правна заштита, javne nabave; tržišno gospodarstvo; pravna zaštita, public procurement; market economy; legal protection
Any information missing or wrong?Report an Issue