Odnos između ortodontskih i izgovornih poremećaja u adolescenata

Other literature type Croatian OPEN
Hunski, M.; Ivičević-Desnica, J.; Škarić, I.; Horga, D.;
(2003)
  • Publisher: School of Dental Medicine, University of Zagreb, Croatian Dental Society - Croatian Medical Association
  • Journal: Acta stomatologica Croatica, volume 37, issue 3 (issn: 0001-7019, eissn: 1846-0410)
  • Publisher copyright policies & self-archiving

Različita su istraživanja pokazala da je broj izgovornih poremećaja veći u populaciji s ortodontskim anomalijama nego u osoba bez njih. Odnos između anatomskih struktura u orofacijalnoj regiji i izgovornih kompenzacijskih mehanizama u osoba s ortodontskim anomalijama za... View more
Share - Bookmark