SYSTEMIC RESEARCH MODEL OF DEVELOPMENT OF MARKETING THOUGHT AND EDUCATION IN CROATIA

Other literature type Croatian OPEN
Renko, Nataša;
(2001)

The author conceived the model for systemic research of development of marketing thought and education in Croatia. The model consists of six elements which are completely interactive and have essential influence on development of marketing educational system. The model ... View more
 • References (45)
  45 references, page 1 of 5

  1. Antić, S.., “Školstvo u svijetu”, Hrvatski pedagoško književni zbor, Zagreb, 1993.

  2. Antić, S., “Europska orijentacija hrvatskog školstva”, Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb, 1995.

  3. Astley, W.G. i R.F. Zammuto , “Organization Science, Managers and Language Games”, Organizational Science, 3., SAD, 1992.

  4. Bazala, A., “Analiza primjene marketinškog koncepta u gospodarstvu Hrvatske”, Tržište, V, br. 1/2, Zagreb, 1993.

  5. CARNET (Croatian Academic and Research Network), (1993.), Zagreb.

  6. Cvijić, J. (1931.), “Balkansko poluostrvo”, Geca Kon, Beograd, 1931.

  Doprinos hrvatskom nacionalnom programu - razumijevanje identiteta, Matica Hrvatska, Zagreb, 1994.

  8. “Ekonomski institut od 1939-1989”., Ekonomski institut, Zagreb, 1989.

  9. “Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture” Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1980.

  Gross, M., A. Szabo: “Prema hrvatskom građanskom društvu”, Globus, Zagreb, 1992.

 • Metrics
Share - Bookmark