A Comparative Study of Antibacterial and Antifungal Efficacy of Soft Contact Lens Disinfecting Solutions

Other literature type Croatian OPEN
Kuzman, Tomislav ; Pokupec, Rajko ; Kalauz, Miro ; Juri, Jelena ; Bujger, Zdenko ; Presečki, Aleksandra (2008)
  • Publisher: Sestre Milosrdnice University hospital and Institute of Clinical Medical Research
  • Journal: Acta clinica Croatica, volume 47, issue Supplement 1 (issn: 0353-9466, eissn: 1333-9451)
  • Subject: Contact lens; Disinfection; Multipurpose contact lens solution, antimicrobial | Kontaktne leće; Dezinfekcija; Višenamjenska otopina za dezinfekciju kontaktnih leća, antibakterijska

Cilj studije bio je usporediti antibakterijska i antigljivična svojstva pet tekućina za dezinfekciju mekih kontaktnih leća. Ispitane su slijedeće tekućine: Oxysept Comfort (Advanced Medical Optics), Nitilens One Step (Avizor), Opti-Free Express (Alcon Laboratories), Complete Moisture Plus (Advanced Medical Optics) i Nitilens All-in-one (Avizor). Usporedili smo njihovu učinkovitost u dezinfekciji fiziološke otopine eksperimentalno kontaminirane slijedećim mikroorganizmima (American Type Culture Collection (ATCC)): Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Candida albicans (ATCC 90028) i Staphylococcus epidermidis (soj izoliran u našem laboratoriju). Sve ispitivane tekućine su smanjile početnu koncentraciju bakterija i gljivica ispod 1000 CFU/mL (broj kolonija/mL; smanjenje 3 log za bakterije i 1 log za gljivice) nakon dezinfekcijskog razdoblja od 8 sati. Međutim, zabilježene su razlike u njihovoj dezinfekcijskoj učinkovitosti. Općenito su sve ispitane tekućine pokazale dobru dezinfekcijsku učinkovitost protiv testiranih bakterija i gljivica, ali uočene razlike u njihovoj učinkovitosti mogu postati važne kod nesuradljivih nositelja mekih kontaktnih leća. Stoga su rezultati ove studije korisni pri odabiru tekućina kod navedene skupine nositelja.
Share - Bookmark