publication . Other literature type . 2012

The Role of Entrepreneurship and Longlife Learning in Branding of Tourism Destination

Gregorić, Marina; Skendrović, Ljiljana;
Open Access English
  • Published: 01 Jan 2012 Journal: Učenje za poduzetništvo, volume 2, issue 2 (issn: 1848-1264, eissn: 1849-6601, Copyright policy)
  • Publisher: European Business School Zagreb
Abstract
Brendiranje turističke destinacije ne može se zamisliti bez suradnje privatnog i javnog sektora, poduzetništva i države. Cjeloživotno učenje važan je čimbenik podizanja svijesti tržišta o prednostima turističke destinacije i njezine vrijednosti na tržištu. Definicija brenda koja polazi od potrošača je ona kojom se treba voditi u današnjem tržišnom okruženju u kojem kupac i tržište određuju vrijednost proizvoda ili usluge. Da bi se postiglo uspješno brendiranje destinacije, brend mora postati živ za turiste koji dolaze u destinaciju. Marketinški menadžer moraju biti u mogućnosti ponuditi iskustva i doživljaje kroz posjet destinaciji i pri formiranju brenda, a ne ...
Subjects
free text keywords: poduzetništvo; brendiranje; cjeloživotno učenje; turistička destinacija, entrepreneurship; branding; lifelong learning; tourism destination

1. Berc Radišić, B. (2009). Marketing turističkog proizvoda destinacije. Opatija. Fakultet za menadžment u turiz - mu i ugostiteljstvu.

2. Berman, B., Evans, J. (1987). Marketing. New York. Macmillian Publishing Company.

3. Kotler, P. (1996). Principles of marketing. London. Prentice Hall.

4. Magaš, D. (2003). Menadžment turističke organizacije i destinacije. Opatija. Fakultet za hotelski i turistički menadžment.

5. Morgan et al. (2002). preuzeto od: Rogers, T. (2008) Conferences and conventions, A global industry. UK. Buetrworth-Heinemann.

6. Rogers, T. (2008). Conferences and conventions, A global industry. UK. Buetrworth-Heinemann.

7. Šošić, H. (1995). Poduzetništvo. Zagreb. Centar za dopisno obrazovanje Birotehnika.

8. Vukonić, B. Keča, K. (2001) Turizam i razvoj. Zagreb Mikrorad d.o.o. i Ekonomski fakultet Zagreb.

8. Zbornik radova. (2011). Učenje za poduzetništvo. Zagreb. Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski.

Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue