publication . Article . Other literature type . 2017

New forms of employment as contemporary challenge for labour law - the case of Uber

Iva Bjelinski Radić;
Open Access Croatian
  • Published: 01 Jan 2017
Abstract
Pod utjecajem brzog razvoja digitalnih tehnologija u posljednje vrijeme je došlo do pojave novih oblika fleksibilnog zapošljavanja koje karakterizira snažna ili prevladavajuća podrška informacijske i komunikacijske tehnologije. Online platforma Uber za pružanje usluge gradskog prijevoza putnika jedan je od široj javnosti najpoznatijih predstavnika navedenih promjena u svijetu rada. Imajući u vidu da je pojava Ubera izazvala brojne kontroverze i postavila nove suvremene regulatorne izazove u sferi radnog prava, u radu se problematiziraju glavna radnopravna pitanja i izazovi koji proizlaze iz Uberovog poslovnog modela. U prvom dijelu rada dan je kratki prikaz novi...
Subjects
free text keywords: Uber; crowd work; bitni elementi radnog odnosa; prikrivanje radnog odnosa; digitalizacija, Uber; crowd work; key elements of an employment relationship; disguised employment; digitalisation, lcsh:Law, lcsh:K
84 references, page 1 of 6

4 Ibid., str. 72-81.

5 Houwerzijlo,p. cit. u bilj. 1, str. 2.

6 Vidi npr. Felstiner, AW., orking the crowd: Employment and labor law in the crowdsourcing industry, Berkeley, Berkeley Journal of Employment & Labor Lvoalw.3,2, 1/2011., str. 143- 204; Risak, M., Crowdworking: towards a „new“ form of employment, ELLN, New forms of employment and EUlaw (7th annual legal seminar, 2014.), working paper te Prassl, J.; Risak, M., Uber, Taskrabbit, and co.: Platforms as employers? Rethinking the legal analysis of crowdwork, Champaign, Comparative Labor Law & Policy Journvoall.,37, 3/2016.

7 Eurofoundo,p. cit. u bilj. 2, str. 107.

8 Pobliže o modelucrowdworka te prednostima i rizicima koji proizlaze iz ovog oblika zapošljavanja vidi u: Felstineorp,. cit. u bilj. 5.

9 Eurofoundo,p. cit. u bilj. 2, str. 109.

10 Risak, op. cit. u bilj. 5, str. 1.

11 Uber, dostupno nah:ttps://www.uber.com/hr(1/6.2.2017.).

12 Helpling, dostupno nhat:tp://www.helpling.co m(1/6.2.2017.).

13 UpWork, dostupno nah:ttps://www.upwork.com/ (16.2.2017.).

14 Prassl; Risak,op. cit. u bilj. 5, str. 623-624.

15 Opširnije o tome vidi u: Risak, M.; Warter, J., Decent Crowdwork: Legal Strategies towards fair employment conditions in the virtual sweatshop, 2015., dostupno na:http:// www.rdw2015.org/uploads/submission/full_paper/373/crowdwork_law_RisakWarter.pdf (16.2.2017.); Risak, op. cit. u bilj. 5i Eurofoundo,p. cit. u bilj. 2, str. 107-117.

16 Amazon Mechanical Turk, dostupno nah:ttps://www.mturk.com/mturk/welcome (16.2.2017.).

17 Clickworker, dostupno nhat:tps://www.clickworker.co(m1/6.2.2017.).

18 Naime, crowd-radnicima koji redovito rade za određenu platformu te postižu zadovoljavajuće radne rezultate dodijeljuju se bodovi, „zvjezdice“ ili drugi simboli statusa. Atraktivnije i bolje plaćene radne zadatke tako dobivaju radnici s boljom reputacijom, pri čemu treba istaknuti da reputacija nije prenosiva s jedne platforme na drugu, konkurentsku platformu. V. Risak; Wartero, p. cit. u bilj. 14, str. 3-4. Također, o sustavu ocjenjivanja vozača Ubera od putnika v. infra glava 3. i glava 4.2.4.

84 references, page 1 of 6
Any information missing or wrong?Report an Issue