publication . Other literature type . 2008

Rukopisni zbornik Varia Dalmatica (Codex Lucianus) kao svjedočanstvo humanističke književne komunikacije

Jovanović, Neven;
Open Access Croatian
  • Published: 01 Jan 2008 Journal: Colloquia Maruliana ..., volume 17, issue 17 (issn: 1332-3431, eissn: 1848-9613, Copyright policy)
  • Publisher: Split Literary Circle - Marulianum, centre for Studies on Marko Marulić and his Humanist Circle
Abstract
Lokalnoj književnoj komunikaciji — prepoznatljivoj, za potrebe ovog teksta, po apostrofiranju konkretnoga, stvarnog adresata — namijenjeno je 99 tekstova rukopisnog zbornika Varia Dalmatica (Zadar, Znanstvena biblioteka, sign. 25290, ms. 617). Svi su tekstovi nastali do siječnja 1614, a prepisao ih je Trogiranin Petar Lucić; samo je četiri pjesme povodom njegove smrti prepisao Petrov sin Ivan, budući glasoviti povjesničar. Tekstovi lokalne književne komunikacije većinom su pjesme (samo su dva u prozi). Obuhvaćaju 1336 stihova, te čine nešto više od trećine stihova u zborniku. Pjesama s 30 ili više stihova u komunikacijskom je korpusu osam, najkraćih je — dvostih...
Any information missing or wrong?Report an Issue