Rukopisni zbornik Varia Dalmatica (Codex Lucianus) kao svjedočanstvo humanističke književne komunikacije

Other literature type Croatian OPEN
Jovanović, Neven;
(2008)
  • Publisher: Split Literary Circle - Marulianum, centre for Studies on Marko Marulić and his Humanist Circle
  • Journal: Colloquia Maruliana ...,volume 17,issue 17 (issn: 1332-3431, eissn: 1848-9613)
  • Publisher copyright policies & self-archiving

Lokalnoj književnoj komunikaciji — prepoznatljivoj, za potrebe ovog teksta, po apostrofiranju konkretnoga, stvarnog adresata — namijenjeno je 99 tekstova rukopisnog zbornika Varia Dalmatica (Zadar, Znanstvena biblioteka, sign. 25290, ms. 617). Svi su tekstovi nastali do... View more
Share - Bookmark