ONEČIŠĆENJE MORA PLASTIČNIM OTPADOM

Other literature type Croatian OPEN
Kovač, Nikolina; Serdarušić, Ana;
(2017)
  • Publisher: Faculty of Law Osijek, University J. J. Strossmayer in Osijek
  • Journal: Paragraf : časopis za pravna i društvena pitanja Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,volume 1,issue 1 (issn: 2584-3613, eissn: 2584-3621)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: onečišćenje mora; izvori onečišćenja; onečišćenje plastikom; mikroplastika; utjecaj na životinje | sea pollution; sources of pollution; plastic pollution; microplastics; impact on animals

Onečišćenje okoliša jedan je od najvećih problema s kojim se susreće današnje društvo. Iako se počelo sve više govoriti o zagađenju okoliša i koliko ono utječe kako na ljude, tako i na biljni i životinjski svijet, još nema dovoljne osviještenosti čovjeka o tom izuzetno ... View more
Share - Bookmark