publication . Other literature type . 2016

VAŽNOST STRATEGIJA UČENJA ZA USPJEH U FIZICI KOD SREDNJOŠKOLACA

Vrdoljak, Gabrijela;
Open Access Croatian
  • Published: 01 Jan 2016 Journal: Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, volume LXII, issue 2 (issn: 0044-4855, eissn: 1849-0972, Copyright policy)
  • Publisher: Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek
Abstract
Cilj je ovoga istraživanja bio provjeriti razlikuju li se učenici u ocjeni iz fizike s obzirom na to u kojoj se mjeri koriste pojedinim strategijama učenja, a to su: dubinsko procesiranje, površinsko procesiranje i ciklus metakognitivne kontrole. Strategijama učenja naziva se svako ponašanje ili mišljenje koje olakšava kodiranje informacija na način koji povećava njihovu integraciju i pronalaženje. Strategije učenja (kao što je dubinsko procesiranje i metakognitivne strategije) dovode se u vezu s pozitivnim obrazovnim ishodima. Ovo istraživanje provedeno je u kontekstu nastave fizike koju učenici često smatraju teškom i nezanimljivom. Istraživanje je provedeno n...
Subjects
free text keywords: metakognitivna kontrola; dubinsko procesiranje; površinsko procesiranje; ocjena iz fizike; srednjoškolci, metacognitive control; deep processing; surface processing; physics grades; high school students, metakognitive Steuerung; tiefe Verarbeitung; flache Verarbeitung; Physik-Noten; Mittelschüler
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue