VAŽNOST STRATEGIJA UČENJA ZA USPJEH U FIZICI KOD SREDNJOŠKOLACA

Other literature type Croatian OPEN
Vrdoljak, Gabrijela;
(2016)
  • Publisher: Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek
  • Journal: Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja,volume LXII,issue 2 (issn: 0044-4855, eissn: 1849-0972)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: metakognitivna kontrola; dubinsko procesiranje; površinsko procesiranje; ocjena iz fizike; srednjoškolci | metacognitive control; deep processing; surface processing; physics grades; high school students | metakognitive Steuerung; tiefe Verarbeitung; flache Verarbeitung; Physik-Noten; Mittelschüler

Cilj je ovoga istraživanja bio provjeriti razlikuju li se učenici u ocjeni iz fizike s obzirom na to u kojoj se mjeri koriste pojedinim strategijama učenja, a to su: dubinsko procesiranje, površinsko procesiranje i ciklus metakognitivne kontrole. Strategijama učenja naz... View more
Share - Bookmark