publication . Article . 2017

Identitat, ideologia i argumentació en les cartes al director del diari Levante EMV

Portalés Llop, Enric;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura
  • Country: Spain
Abstract
El nostre estudi es basa en l’anàlisi de l’autopresentació dels escriptors de cartes al director del diari Levante EMV. N’hem seleccionat 127 i hem dividit el treball en la identificació dels autors per la informació que ells mateixos aporten (nom, sexe) i aquella que es pot inferir de les tries pragmaestilístiques que han fet. Concloem que els indicis textuals triats (persones gramaticals, possessius, etc.) transmeten tot d’informacions rellevants sobre la identitat dels autors, la defensa d’un determinat món ètic, una ideologia, etc. Si l’autor ha controlat minuciosament l’aparició d’aquells indicis, reforçarà l’argumentació del seu escrit; si no ho ha fet, po...
Subjects
free text keywords: Ethos, Self-introduction, Argument, Identity, Discourse analysis, Autopresentació, Argumentació, Identitat, Anàlisi del discurs, Ethos | Autopresentació | Argumentació | Identitat | Anàlisi del discurs | Self-introduction | Argument | Identity | Discourse analysis, Lingüística General
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue