Identity, ideology and argumentation in the letters to the editor of Levante EMV journal

Article Catalan; Valencian OPEN
Portalés Llop, Enric;
(2017)
  • Publisher: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura
  • Related identifiers: doi: 10.14198/ELUA2017.31.13
  • Subject: Argument | Autopresentació | Identity | Discourse analysis | Ethos | Autopresentació | Argumentació | Identitat | Anàlisi del discurs | Self-introduction | Argument | Identity | Discourse analysis | Lingüística General | Ethos | Identitat | Argumentació | Self-introduction | Anàlisi del discurs

El nostre estudi es basa en l’anàlisi de l’autopresentació dels escriptors de cartes al director del diari Levante EMV. N’hem seleccionat 127 i hem dividit el treball en la identificació dels autors per la informació que ells mateixos aporten (nom, sexe) i aquella que e... View more